KINH NGHIỆM VỀ DINH DƯỠNG

Chúng tôi có hơn 120 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng vật nuôi, hoạt động tại một số khu vực quan trọng bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu hoặc Brazil. Kinh nghiệm lâu năm tại các khu vực địa lý khác nhau đã mang lại cho chúng tôi lợi thế trong việc giải quyết các thách thức về dinh dưỡng cho khách hàng trên toàn thế giới.

Mạng lưới các chuyên gia trên toàn cầu của chúng tôi hiểu rõ môi trường và phương thức quản lý trang trại địa phương để điều chỉnh các sản phẩm, cung cấp giải pháp và sự tư vấn. Các chuyên gia có kiến ​​thức chuyên sâu về quản lý trang trại và áp dụng những phương thức tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe và phúc lợi cho động vật, đồng thời tối ưu hóa tăng trưởng và hiệu quả kinh tế cho các nhà chăn nuôi.

Các nhà phát triển công thức và chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi có kiến ​​thức sâu rộng về nguyên liệu thô và chế độ ăn uống phù hợp với từng quốc gia tùy thuộc vào tình trạng hiện có, giá cả và mục tiêu. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có kiến ​​thức sâu rộng về các vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nhất. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác của thành phẩm và cung cấp cho khách hàng các thiết bị có liên quan và phương pháp chính xác (phòng thí nghiệm phân tích, NIR…) để bảo đảm toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.