KIẾN THỨC THỊ TRƯỜNG

Bí quyết mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng B2B & B2C

Nhờ có hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng vật nuôi, chúng tôi đã có được bí quyết quan trọng để phân phối, bán các sản phẩm và cung cấp giải pháp cho khách hàng. Phân phối trực tiếp hoặc thông qua các nhà bán lẻ, với có hiểu biết sâu sắc về cả thị trường B2B hoặc B2C ở các khu vực địa lý khác nhau, chúng tôi điều chỉnh các kênh tiếp thị và phân phối cho từng thị trường nhờ vào quan hệ đối tác mạnh mẽ.

Xu hướng thực phẩm & thách thức dinh dưỡng cho con người

Dinh dưỡng vật nuôi cũng liên quan chặt chẽ với dinh dưỡng cho con người khi xem xét những kỳ vọng đang ngày càng cao của người tiêu dùng. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cầu nối mạnh mẽ hơn giữa hai thị trường này để phục vụ khách hàng tốt hơn, nắm bắt các giải pháp và cơ hội mới, đồng thời tăng giá trị cho mọi bộ phận trong chuỗi cung ứng dinh dưỡng toàn cầu.

Chúng tôi theo dõi cẩn thận xu hướng thị trường thực phẩm để đáp ứng kỳ vọng chung của ngành công nghiệp thực phẩm. Trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, những xu hướng sau đây tác động sâu sắc và tích cực đến ngành công nghiệp của chúng tôi: kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao, an ninh lương thực, truy xuất nguồn gốc và những thách thức môi trường. Chúng tôi cũng nỗ lực thiết kế các giải pháp mới để đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tự nhiên và địa phương (không chất bảo quản nhân tạo, hữu cơ, không phải GMO), bổ sung các lợi ích sức khỏe và giảm tác động môi trường. Chúng tôi thực hiện một số dự án với các khách hàng quan trọng và hợp tác với những công ty nông nghiệp lớn trong ngành.

Tại ADM, chúng tôi cam kết mang tới khả năng tiếp cận nguồn dinh dưỡng trên toàn thế giới và nỗ lực mỗi ngày để mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất.