LỊCH SỬ

Chúng tôi đã hoạt động trong ngành thức ăn chăn nuôi hơn 70 năm, khởi nguồn từ cuối những năm 1940. Kể từ đó, chúng tôi đã cam kết sản xuất các sản phẩm chất lượng cao dựa trên chuyên môn sâu rộng về dinh dưỡng vật nuôi.

Các cột mốc quan trọng và những lần mua lại nhà máy sản xuất trong ngành dinh dưỡng vật nuôi

1947 Thành lập Pancosma
1954 Thành lập Guyomarc’h (sau này là Neovia)
Đầu những năm 1990 ADM xây dựng nhà máy lysine lớn nhất thế giới để cung cấp axit amin thiết yếu cho ngành thức ăn chăn nuôi.
Cuối những năm 1990 Mua lại MoorMan’s® và Consolidated Nutrition®
2017 Mua lại Crosswind industries và Chamtor
2019 Mua lại Neovia

Để biết thông tin chi tiết hơn về lịch sử Công ty ADM, hãy truy cập adm.com website