PHỤ GIA

ĐỔI MỚI DỰA TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM TỐI ĐA HÓA HIỆU SUẤT VẬT NUÔI VÀ TỐI THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Với nhãn hiệu hàng đầu Pancosma, chúng tôi phát triển các chất phụ gia thức ăn sáng tạo, bền vững và có lợi nhuận để cải thiện các hoạt động kinh tế và kỹ thuật của các trang trại chăn nuôi và giống vật nuôi theo cách lành mạnh hơn, đồng thời giảm tác động đến môi trường

Kể từ khi Pancosma được thành lập năm 1947, chúng tôi đã phát triển, sản xuất và phân phối phụ gia thức ăn sáng tạo trên toàn thế giới. Các sản phẩm và dịch vụ bổ sung của chúng tôi rất cần thiết để đáp ứng các điều kiện kinh tế, môi trường và lập pháp. Bằng cách nâng cao hiểu biết sâu hơn về sinh lý vật nuôi, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu thành công đến các quá trình trao đổi chất quan trọng, nâng cao hiệu quả nguyên liệu và  hiệu suất chăn nuôi.

Những con số quan trọng của Pancosma:

  • 80 triệu tấn thức ăn chăn nuôi có bổ sung phụ gia của chúng tôi.
  • 10 lĩnh vực sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
  • Dẫn đầu thế giới về hương vị, chất tạo ngọt và các khái niệm tự nhiên.
  • Có mặt hơn 75 quốc gia (hiện diện trực tiếp hoặc thông qua các nhà phân phối).
  • Mạng lưới khoa học mạnh mẽ trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học hàng đầu và các nhà khoa học học thuật và công nghiệp nổi tiếng.

Chúng tôi sản xuất Palatants Yeast, Chất axit hóa, Khoáng chất, Chất kiểm soát Độc tính và Độc hại sinh học xuất phát từ mạng lưới nghiên cứu toàn cầu hàng đầu của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi quảng bá và tiếp thị một loạt các nguyên liệu mới.